29. 5. 2020  19:22 Vilma
Akademický informační systém

Projekty


Encouraging Social Entrepreneurship among European Youth - YounGO

Garant: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
ERASMUS+ ()
Pracoviště:Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikace projektu:
Erasmus Plus Key Action 2-Call-Capacity Building in the field of youth -EAC/S11/13
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2016
Datum ukončení projektu:30. 06. 2017
Počet pracovníků projektu:
13
Počet oficiálních pracovníků projektu:
13

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.spoluriešiteľ
zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBA
administratíva
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Augustín Stareček
spoluriešiteľ
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.spoluriešiteľ
PaedDr. Daša Zifčákováspoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Viera Gáťová
spoluriešiteľ
Ing. Natália Horňáková, PhD.
spoluriešiteľ
Mgr. Radovan Kudri
spoluriešiteľ
Mgr. Ľubica Pechanová, PhD.spoluriešiteľ