29. 5. 2020  19:51 Vilma
Akademický informačný systém

Projekty


Encouraging Social Entrepreneurship among European Youth - YounGO

Garant: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.


   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Encouraging Social Entrepreneurship among European Youth - YounGO".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
PracoviskoTelefónKancelária
UPIM MTF
+421 906 068 kl. 466T02 2.121
ZPZV MTF
+421 918 646 015
T2-124
ext UPIM MTF+421 906 068 483
T02 2.123
MTF D-PMAN [ukončené]+421 906 068 kl. 420
T02 4.128
ZPZV MTF [ukončené]
+421 906 068 485
T02 2.124
UPIM MTF
+421 906 068 kl. 473
T02 2.106
MTF D-PMAN [ukončené]+421 906 068 kl. 426
T02 4.126
ZPZV MTF [ukončené]
+421 906 068 485
T02 2.124
Mgr. Ľubica Pechanová, PhD.MTF D-PMAN [ukončené]
+421 906 068 kl. 452
T02 4.127
Ing. Augustín Stareček
MTF D-PMAN den [roč 4]
+421 906 068 kl. 420
T02 4.128
UPIM MTF+421 906 068 kl. 481T02 2.115
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.ext UPIM MTF
PaedDr. Daša Zifčáková
PUR OPOM MTF+421 918 646 034
T-26

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľpomocník
pozorovateľ