16. 10. 2019  12:25 Vladimíra
Akademický informačný systém

Projekty


Nanorúrky na báze uhlíka a ich emisné vlastnosti

Garant: doc. Ing. Ján Janík, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Nanorúrky na báze uhlíka a ich emisné vlastnosti".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. Ing. Ján Janík, PhD.ME ÚEF FEI [ukončené]+421 (2) 60 291 364E409

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ