15. 10. 2019  6:41 Terézia
Akademický informačný systém

Projekty


Nanorúrky na báze uhlíka a ich emisné vlastnosti

Garant: doc. Ing. Ján Janík, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom vedeckého projektu je prispieť novými poznatkami v oblasti vytvárania uhlíkových nanorúrok (carbon nanotubes) a analýze ich vlastností. Študované budú rôzne depozičné podmienky v modifikovanom CVD reaktore, v ktorom sa podarilo prvýkrát na Slovensku vytvoriť uhlíkové nanorúrky v marci 2003 a merať ich emisné vlastnosti. Bude sa študovať mechanizmus syntézy nanorúrok na vodivých Fe a Ni drôtoch a hrotoch, nevodivých (sklo, korund) a polovodičových (kremík) podložkách. Pozornosť bude venovaná aj štúdiu a optimalizácii rozloženia gradientu elektrického poľa v okolí konca nanorúrky a trajektórii elektrónov v okolí nanorúrky, čo je dôležité pre konštrukciu súčiastok, využívajúcich studenú emisiu elektrónov. Ďalším predmetom výskumu bude výber vhodnej technológie na orientovaný rast nanorúrok.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra mikroelektroniky (FEI)
Identifikácia projektu:1/2040/05
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0