20. 10. 2019  16:07 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Quasi solid-state lithium-chalcogenide bipolar battery

Garant: Ing. Marcel Meško, Ph.D.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:H2020: SC3 - Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia ()
Pracovisko:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2015
Dátum ukončenia projektu:01. 01. 2017
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0