15. 12. 2019  13:24 Ivica
Akademický informačný systém

Projekty


Innovative Emergency Services

Garant: Ing. Andrej Eliáš, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti ()
Pracovisko:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Identifikácia projektu:SEP-210200011, DRS 19 2014
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2015
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:3

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Andrej Eliáš, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva