20. 11. 2019  0:55 Félix
Akademický informačný systém

Projekty


Innovative Emergency Services

Garant: Ing. Andrej Eliáš, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Innovative Emergency Services".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Ing. Andrej Eliáš, PhD.ext UIAM MTF764NC 217
Mária Rešetková, MBAZPZV MTFT02 2.124
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.UVPT MTF, ext UIAM MTF+421 908 674 122NC 219

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ