18. 1. 2020  12:29 Bohdana
Akademický informačný systém

Projekty


Cultivate Excellence in Micro- and NAnostructured materials Research at the Slovak University of Technology

Garant: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti ()
Pracovisko:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Identifikácia projektu:SEP-210216084
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2015
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:7

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Roman Čička, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Pavol Noga, PhD.spoluriešiteľ
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčíkzodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Ing. Jozef Dobrovodský, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Róbert Riedlmajer, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.spoluriešiteľ