18. 11. 2019  4:08 Eugen
Akademický informačný systém

Projekty


Biogas and Biofuel generation by an Efficient Low Carbon Process

Garant: doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Biogas and Biofuel generation by an Efficient Low Carbon Process".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.KEI UIBE MTF+421 908 674 063Dekanat
Mária Rešetková, MBAZPZV MTFT02 2.124
Ing. Lenka Blinová, PhD.KEI UIBE MTF+421 908 674 072TL-307a
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.UMAT MTF730NC 323
doc. Mgr. Marián Palcut, PhD.UMAT MTF746NC 349
Ing. Alica Pastierová, PhD.UIBE MTF+421 906 068 klapka 507ŤL 307
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.UVPT MTF, ext UIAM MTF+421 908 674 122NC 219

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ