18. 10. 2019  23:06 Lukáš
Akademický informačný systém

Projekty


Biogas and Biofuel generation by an Efficient Low Carbon Process

Garant: doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:H2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny ()
Pracovisko:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Identifikácia projektu:654134-1 SEP-210197653, LCE-11-2015
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2015
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:7

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Ing. Alica Pastierová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Lenka Blinová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.zodpovedný riešiteľ
doc. Mgr. Marián Palcut, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.spoluriešiteľ