17. 11. 2019  0:19 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informační systém

Projekty


Vývoj progresívnych algoritmov na optimalizáciu topológie rádiokomunikačných sietí z hľadiska nákladov na výstavbu siete s využitím digitálneho modelu terénu Slovenskej republiky

Garant: Ing. Jozef Petrek, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cieľom projektu je vytvorenie algoritmov na rýchle vyhľadávanie významných bodov v digitálnom modeli SR, ktoré sú vhodné na umiestnenie retranslačných staníc rádiokomunikačnej siete s ohľadom na dostupnosť zdrojov nízkeho napätia. Je aplikovaná existujúca a vyvíjaná nová optimalizačná teória, ktorá bude použitá pri vývoji algoritmov na návrh novej alebo optimalizáciu už existujúcej rádiokomunikačnej siete. Výstupom projektu je už aj praktická realizácia, v rámci ktorej vzniklo vývojové prostredie, v ktorom budú aplikované teoreticky vyvinuté optimalizačné algoritmy. Pokračujú práce na odľaďovaní prostredia a vývoji algoritmov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra rádioelektroniky (FEI)
Identifikace projektu:1/2047/05
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0