13. 12. 2019  5:40 Lucia
Akademický informačný systém

Projekty


Vývoj progresívnych algoritmov na optimalizáciu topológie rádiokomunikačných sietí z hľadiska nákladov na výstavbu siete s využitím digitálneho modelu terénu Slovenskej republiky

Garant: Ing. Jozef Petrek, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je vytvorenie algoritmov na rýchle vyhľadávanie významných bodov v digitálnom modeli SR, ktoré sú vhodné na umiestnenie retranslačných staníc rádiokomunikačnej siete s ohľadom na dostupnosť zdrojov nízkeho napätia. Je aplikovaná existujúca a vyvíjaná nová optimalizačná teória, ktorá bude použitá pri vývoji algoritmov na návrh novej alebo optimalizáciu už existujúcej rádiokomunikačnej siete. Výstupom projektu je už aj praktická realizácia, v rámci ktorej vzniklo vývojové prostredie, v ktorom budú aplikované teoreticky vyvinuté optimalizačné algoritmy. Pokračujú práce na odľaďovaní prostredia a vývoji algoritmov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra rádioelektroniky (FEI)
Identifikácia projektu:1/2047/05
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0