Oct 23, 2019   10:22 a.m. Alojza
Academic information system

Projects


Design of progressive algorithms for the radio-communication network topology optimisation, in term of the cost minimalisation, using the geographic information system (GIS) of Slovak republic

Supervisor: Ing. Jozef Petrek, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Cieľom projektu je vytvorenie algoritmov na rýchle vyhľadávanie významných bodov v digitálnom modeli SR, ktoré sú vhodné na umiestnenie retranslačných staníc rádiokomunikačnej siete s ohľadom na dostupnosť zdrojov nízkeho napätia. Je aplikovaná existujúca a vyvíjaná nová optimalizačná teória, ktorá bude použitá pri vývoji algoritmov na návrh novej alebo optimalizáciu už existujúcej rádiokomunikačnej siete. Výstupom projektu je už aj praktická realizácia, v rámci ktorej vzniklo vývojové prostredie, v ktorom budú aplikované teoreticky vyvinuté optimalizačné algoritmy. Pokračujú práce na odľaďovaní prostredia a vývoji algoritmov.
Kind of project:VEGA ()
Department:Department of radio and electronics (FEEIT)
Project identification:1/2047/05
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2005
Project close date:31. 12. 2007
Number of workers in the project:1
Number of official workers in the project:0