18. 10. 2019  16:26 Lukáš
Akademický informačný systém

Projekty


Signal acquisition, processing and interpretation in biological objects and technical systems

Garant: doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:H2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:691979 SEP-210274887, H2020-Twinn-2015:Twinning
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:4

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčíkspoluriešiteľ
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.spoluriešiteľ