18. 6. 2019  4:43 Vratislav
Akademický informační systém

Projekty


CooperAtive Research for Logistics in Smart Cities

Garant: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti ()
Pracoviště:Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikace projektu:SEP-210278226, H2020-Twinn-2015: Twinning
Stav projektu:Neschválený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2016
Datum ukončení projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníků projektu:6
Počet oficiálních pracovníků projektu:6

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.zodpovedný riešiteľ
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.spoluriešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Ing. Daynier Rolando Delgado Sobrino, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Helena Makyšová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.spoluriešiteľ