18. 9. 2019  23:50 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Central European Knowledge Transfer and Higher Education Society

Garant: prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti ()
Pracovisko:Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikácia projektu:CE/4CE463P1
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 12. 2014
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:4

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.spoluriešiteľ