26. 8. 2019  11:15 Samuel
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum fyzikálnych a elektrických vlastností nanokryštalického diamantu

Garant: doc. Ing. Marian Veselý, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:V poslednom čase je veľký záujem o perspektívne využitie diamantových vrstiev nielen pre strojárske, ale aj bio, elektronické a mikroelektronické aplikácie.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra mikroelektroniky (FEI)
Identifikácia projektu:1/2061/05
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0