19. 9. 2019  0:33 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Projekty


A participatory open technology platform improving urbic planning through games and simulation

Garant: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti ()
Pracovisko:Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikácia projektu:FP7_SST-2012-RTD-1
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 12. 2014
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:4

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.spoluriešiteľ