16. 10. 2019  18:59 Vladimíra
Akademický informačný systém

Projekty


Sledovanie potenciálne nebezpečných sekundárnych produktov vznikajúcich pri likvidácii strojárskych odpadov progresívnymi metódami

Garant: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Odpady zo strojárskej výroby obsahujú viaceré nebezpečné látky. Okrem rozpúšťadiel a detergentov využívaných v procesoch prípravy materiálu resp. čistenia obrobku sú problematické aj mazivá, odpadové oleje a procesné (rezné) kvapaliny, ktoré okrem významného podielu kovov obsahujú rizikové aditíva a produkty degradácie týchto látok.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-0370-11
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0