Jun 27, 2019   4:59 a.m. Ladislav
Academic information system

Projects


Analýza presnosti softvérov na modelovanie požiarov na základe porovnania s údajmi získanými pre reálnych požiaroch

Supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.


Basic information   Workers      


The following table shows details about research workers on the project "Analýza presnosti softvérov na modelovanie požiarov na základe porovnania s údajmi získanými pre reálnych požiaroch".


A list of all workers participating in the project

The following table contains a list of all research workers co-oprating on the project.

OfficerRoleDepartmentPhoneOffice
prof. Ing. Karol Balog, PhD.KBI UIBE MTF, ext FEEIT+421 906 068 klapka 501ŤL-322a
Mária Rešetková, MBAZPZV MTFT02 2.124

Key
Role:administrationmethodic executive officersolverassistantobserver