16. 6. 2019  15:17 Blanka
Akademický informační systém

Projekty


Analýza presnosti softvérov na modelovanie požiarov na základe porovnania s údajmi získanými pre reálnych požiaroch

Garant: prof. Ing. Karol Balog, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Modelovanie požiarov na báze CFD (Computing Fluid Dynamics) softvérov má v praxi veľký potenciál uplatnenia. Platná legislatíva umožňuje použitie CFD modelov na predikciu teploty v požiarnom úseku na účely výpočtu požiarnej odolnosti stavebných prvkov ako konštrukcií podľa eurokódov.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracoviště:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Identifikace projektu:APVV-0582-11
Stav projektu:Neschválený
Datum zahájení projektu:01. 07. 2012
Datum ukončení projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0