14. 10. 2019  3:29 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza presnosti softvérov na modelovanie požiarov na základe porovnania s údajmi získanými pre reálnych požiaroch

Garant: prof. Ing. Karol Balog, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Modelovanie požiarov na báze CFD (Computing Fluid Dynamics) softvérov má v praxi veľký potenciál uplatnenia. Platná legislatíva umožňuje použitie CFD modelov na predikciu teploty v požiarnom úseku na účely výpočtu požiarnej odolnosti stavebných prvkov ako konštrukcií podľa eurokódov.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-0582-11
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0