19. 10. 2019  15:24 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza dynamických systémov s rýchlou spätnou väzbou

Garant: doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je analyzovať dynamické systémy (semilineárne, kvázilineárne a kvadratické) s rýchlou spätnou väzbou a navrhnúť efektívnu metódu pre numerický opis týchto systémov a verifikácia získaných výsledkov v porovnaní s výsledkami získanými použitím existujúcich nástrojov matematickej simulácie.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-0084-11
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2012
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2015
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0