22. 9. 2019  6:06 Móric
Akademický informační systém

Projekty


Výpočet vodivosti kvantových kontaktov na ab-initio úrovni s uvážením dynamickej korelácie elektrónov

Garant: doc. Ing. Peter Bokes, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Následující tabulka zobrazuje podrobnější informace o pracovnících projektu "Výpočet vodivosti kvantových kontaktov na ab-initio úrovni s uvážením dynamickej korelácie elektrónov".


Seznam všech pracovníků projektu

V následující tabulce je seznam všech pracovníků pracujících na projektu.

PracovníkRolePracovištěTelefonKancelář
doc. Ing. Peter Bokes, PhD.ÚJFI FEI+421 (2) 60 291 234A211

Legenda
Role:administrativametodický řešitelřešitelpomocníkpozorovatel