22. 9. 2019  9:48 Móric
Akademický informačný systém

Projekty


Výpočet vodivosti kvantových kontaktov na ab-initio úrovni s uvážením dynamickej korelácie elektrónov

Garant: doc. Ing. Peter Bokes, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Výpočet vodivosti kvantových kontaktov na ab-initio úrovni s uvážením dynamickej korelácie elektrónov".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. Ing. Peter Bokes, PhD.ÚJFI FEI+421 (2) 60 291 234A211

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ