23. 8. 2019  3:00 Filip
Akademický informačný systém

Projekty


Výpočet vodivosti kvantových kontaktov na ab-initio úrovni s uvážením dynamickej korelácie elektrónov

Garant: doc. Ing. Peter Bokes, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Podstatou nášho vedeckého projektu je vypracovanie prístupu na výpočet vodivosti molekulových kvantových kontaktov pre reálne materiály, ktoré sú v súčasnosti predmetom aktívneho výskumu v popredných svetových laborátoriách.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra fyziky (FEI)
Identifikácia projektu:1/2020/05
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0