14. 12. 2019  0:03 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium vybraných vlastností zvarových spojov duplexných nehrdzavejúcich ocelí vyhotovených koncentrovanými zdrojmi energie

Garant: prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Štúdium vybraných vlastností zvarových spojov duplexných nehrdzavejúcich ocelí vyhotovených koncentrovanými zdrojmi energie".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Mária Rešetková, MBAZPZV MTFT02 2.124
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.ext UVTE MTF

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ