23. 11. 2019  3:53 Klement
Akademický informační systém

Projekty


Štúdium vybraných vlastností zvarových spojov duplexných nehrdzavejúcich ocelí vyhotovených koncentrovanými zdrojmi energie

Garant: prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na základný výskum podmienok a postupov vytvárania zvarových spojov laserovým a elektrónovým lúčom na vybraných typoch duplexných nehrdzavejúcich ocelí s feriticko-austenitickou štruktúrou. Koncentrované zdroje energie, vzhľadom na ich flexibilitu, umožňujú aplikáciu predhrevu pred zváraním a dohrevu po procese zvárania pomocou defokusovaného, alebo rastrovaného lúča, čo poskytuje veľký výskumný potenciál.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracoviště:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikace projektu:APVV-0697-11
Stav projektu:Neschválený
Datum zahájení projektu:01. 07. 2012
Datum ukončení projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0