20. 11. 2019  0:52 Félix
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium vybraných vlastností zvarových spojov duplexných nehrdzavejúcich ocelí vyhotovených koncentrovanými zdrojmi energie

Garant: prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na základný výskum podmienok a postupov vytvárania zvarových spojov laserovým a elektrónovým lúčom na vybraných typoch duplexných nehrdzavejúcich ocelí s feriticko-austenitickou štruktúrou. Koncentrované zdroje energie, vzhľadom na ich flexibilitu, umožňujú aplikáciu predhrevu pred zváraním a dohrevu po procese zvárania pomocou defokusovaného, alebo rastrovaného lúča, čo poskytuje veľký výskumný potenciál.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-0697-11
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0