17. 8. 2019  19:34 Milica
Akademický informační systém

Projekty


Návrh, charakterizácia, modelovanie a simulácia elektrofyzikálnych vlastností submikrometrových výkonových polovodičových štruktúr a prvkov

Garant: prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cieľom riešenia predloženého projektu je prispieť k prehĺbeniu poznania elektrofyzikálnych vlastností vybraných výkonových polovodičových štruktúr a prvkov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra mikroelektroniky (FEI)
Identifikace projektu:1/2041/05
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0