Oct 21, 2019   2:23 p.m. Uršuľa
Academic information system

Projects


Návrh a implementácia matematického modelu ako alternatívnej metodiky pre výpočet zostatkového výkonu vyhoreného jadrového paliva

Supervisor: doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Kind of project:APVV - Všeobecná výzva ()
Department:Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Project identification:APVV-15-0028
Project status:Not approved
Project start date :01. 07. 2016
Project close date:30. 06. 2019
Number of workers in the project:10
Number of official workers in the project:10

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Mária Rešetková, MBAadministratíva
doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.zodpovedný riešiteľ
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Miriam Iringová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Tomáš Škulavík, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.spoluriešiteľ