18. 7. 2019  7:23 Kamila
Akademický informačný systém

Projekty


Systémová identifikácia komplexnejších predpokladov pre podporu priemyselných inovácií v menej rozvinutých regiónoch SR

Garant: doc. Ing. Marek Jemala, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Systémová identifikácia komplexnejších predpokladov pre podporu priemyselných inovácií v menej rozvinutých regiónoch SR".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. Ing. Marek Jemala, PhD.ext UPIM MTF+421 906 068 kl. 468T02 2.120
Mária Rešetková, MBAZPZV MTFT02 2.124
Ing. Viera Bestvinová, PhD.UPIM MTF+421 906 068 kl. 455T02 2.111
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.UPIM MTF+421 906 068 kl. 466T02 2.121
Ing. Peter DózaMTF D-PMAN den [prerušené]+421 906 068 kl. 450T02 4.102
Ing. Helena Fidlerová, PhD.UPIM MTF+421 906 068 kl. 479T02 2.105
doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc.UPIM MTF+421 906 068 kl. 479T02 2.105
Ing. Natália Horňáková, PhD.UPIM MTF+421 906 068 kl. 473T02 2.106
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.UPIM MTF+421 906 068 kl. 407T02 2.126, T02 2.117
Ing. Lukáš Jurík, PhD.UPIM MTF+421 906 068 kl. 457T02 2.112
Ing. Kristína Koltnerová, PhD.UPIM MTF+421 906 068 kl. 470T02 2.117
doc. Ing. Marta Kučerová, PhD.UPIM MTF+421 906 068 kl. 463T02 2.118
Ing. Zuzana Lenhardtová, PhD.ext UPIM MTF
doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD.UPIM MTF+421 906 068 kl. 471T02 2.103
Ing. Ľubica Mrvová, PhD.UPIM MTF+421 906 068 kl. 455T02 2.111
Mgr. Ľubica Pechanová, PhD.MTF D-PMAN [ukončené]+421 906 068 kl. 452T02 4.127
Ing. Vanessa Prajová, PhD.UPIM MTF+421 906 068 kl. 454T02 2.110
prof. Ing. Peter Sakál, CSc.UPIM MTF+421 906 068 kl. 458T02 2.114
Ing. Jana Samáková, PhD.UPIM MTF [vyňatie]+421 906 068 kl. 462T02 2.119
Ing. Marta Sisková, PhD.ext UPIM MTF
Ing. Barbora Sokolovskáext UPIM MTF
doc. Ing. Jana Šnircová, PhD.UPIM MTF [ukončené]+421 906 068 kl. 467T02 2.116
Ing. Monika Šujaková, PhD.MTF D-PMAN [ukončené]+421 906 068 kl. 451T02 4.101
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.ext UPIM MTF+421 906 068 kl. 474T02 2.109
doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.UPIM MTF+421 906 068 kl. 463T02 2.118

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ