19. 10. 2019  12:31 Kristián
Akademický informační systém

Projekty


Systémová identifikácia komplexnejších predpokladov pre podporu priemyselných inovácií v menej rozvinutých regiónoch SR

Garant: doc. Ing. Marek Jemala, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracoviště:Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikace projektu:APVV-15-0397
Stav projektu:Neschválený
Datum zahájení projektu:01. 07. 2016
Datum ukončení projektu:30. 06. 2020
Počet pracovníků projektu:25
Počet oficiálních pracovníků projektu:25

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
doc. Ing. Marek Jemala, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Dózaspoluriešiteľ
Ing. Natália Horňáková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Kristína Koltnerová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Barbora Sokolovskáspoluriešiteľ
Ing. Marta Sisková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Monika Šujaková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Viera Bestvinová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Lukáš Jurík, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Marta Kučerová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Zuzana Lenhardtová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ľubica Mrvová, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Ľubica Pechanová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Vanessa Prajová, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Peter Sakál, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Jana Samáková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jana Šnircová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Helena Fidlerová, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.spoluriešiteľ