25. 6. 2019  20:13 Tadeáš
Akademický informačný systém

Projekty


Systémová identifikácia komplexnejších predpokladov pre podporu priemyselných inovácií v menej rozvinutých regiónoch SR

Garant: doc. Ing. Marek Jemala, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-15-0397
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2016
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2020
Počet pracovníkov projektu:25
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:25

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Marek Jemala, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Dózaspoluriešiteľ
Ing. Natália Horňáková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Kristína Koltnerová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Barbora Sokolovskáspoluriešiteľ
Ing. Marta Sisková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Monika Šujaková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Viera Bestvinová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Lukáš Jurík, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Marta Kučerová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Zuzana Lenhardtová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ľubica Mrvová, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Ľubica Pechanová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Vanessa Prajová, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Peter Sakál, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Jana Samáková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jana Šnircová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Helena Fidlerová, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.spoluriešiteľ