23. 10. 2019  22:48 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Základný výskum nových metód rektifikácie reznej hrany pre zvýšenie trvanlivosti nepovlakovaných a povlakovaných nástrojov pri obrábaní austenitických nehrdzavejúcich ocelí a superzliatin

Garant: doc. Ing. Martin Kusý, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-15-0465
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2016
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2020
Počet pracovníkov projektu:12
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:12

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Ivan Buranský, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.spoluriešiteľ
prof. Dr. Ing. Jozef Peterkaspoluriešiteľ
doc. Ing. Štefan Podhorský, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Tomáš Vopát, PhD.spoluriešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Ing. Marián Haršáni, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marcel Kuruc, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Sahul, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Vladimír Šimna, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Rudolf Zaujec, PhD.spoluriešiteľ