Nov 21, 2019   10:03 p.m. Elvíra
Academic information system

Projects


Nanoskopické zdroje svetla a optické antény pre kontrolovaný prenos energie vo viditeľnej oblasti elektromagnetického žiarenia bez difrakčného limitu pre použitie v biomedicíne a pri prenose informácií

Supervisor: Ing. Marcel Meško, Ph.D.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Kind of project:APVV - Všeobecná výzva ()
Department:Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Project identification:APVV-15-0500
Project status:Not approved
Project start date :01. 07. 2016
Project close date:30. 06. 2019
Number of workers in the project:5
Number of official workers in the project:5

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Ing. Marcel Meško, Ph.D.zodpovedný riešiteľ
Mgr. Lucia Bónová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.spoluriešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Ing. Jana Bohovičová, PhD.spoluriešiteľ