23. 10. 2019  17:34 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Nanoskopické zdroje svetla a optické antény pre kontrolovaný prenos energie vo viditeľnej oblasti elektromagnetického žiarenia bez difrakčného limitu pre použitie v biomedicíne a pri prenose informácií

Garant: Ing. Marcel Meško, Ph.D.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-15-0500
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2016
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2019
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:5

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Marcel Meško, Ph.D.zodpovedný riešiteľ
Mgr. Lucia Bónová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.spoluriešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Ing. Jana Bohovičová, PhD.spoluriešiteľ