14. 10. 2019  22:13 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum vplyvu dlhodobej prevádzky na teplotné starnutie konštrukčných materiálov jadrových elektrární VVER-440

Garant: prof. Ing. Mária Dománková, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-15-0289
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:12
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:12

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Mária Rešetková, MBAadministratíva
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Katarína Bártová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Mgr. Marián Palcut, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Ondrej Bošák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Březina, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Roman Čička, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Peter Grgač, CSc.spoluriešiteľ
Mgr. Jozef Krajčovič, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ivan Slatkovský, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Michal Kapusňák, PhD.spoluriešiteľ