19. 10. 2019  12:24 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium možností súčasného zvýšenia tvrdosti, odolnosti proti opotrebeniu a húževnatosti Cr-V ledeburitickej ocele kryogénnym spracovaním

Garant: prof. Ing. Peter Jurči, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-15-0350
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:11
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:11

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Mária Hudáková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Paulína Babincová, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Peter Jurči, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marián Drienovský, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Peter Grgač, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Matej Pašák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jana Ptačinová, PhD.spoluriešiteľ