17. 10. 2019  13:01 Hedviga
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium vplyvu faktorov prostredia na rozvoj technologicky a zdravotne nežiadúcej mikroflóry v potravinách a vo výrobných priestoroch.

Garant: prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Štátny program ()
Pracovisko:Oddelenie výživy a hodnotenia potravín (ÚBM FCHPT)
Identifikácia projektu:2003 SP 27/028 OE 01/028 OE 01/06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 09. 2003
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2004
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0