11. 12. 2019  8:51 Hilda
Akademický informační systém

Projekty


Nové metódy vzdelávania pre pružné výrobné systémy

Garant: prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Príprava absolventov pre návrh a prevádzku súčasných a hlavne budúcich výrobných systémov musí vychádzať z trendov, ktoré sú v súlade s trendami v praxi. V týchto systémoch je nevyhnutnou aplikácia automatických riadiacich a informačných technológií, aplikácia mechatronických systémov, tvorba pružných výrobných systémov, CIM a virtuálnych závodov. Vzhľadom na rozsiahlosť a zložitosť uvedených systémov je potrebné pre výučbu hľadať špecifické prístupy s kombináciou fyzikálneho a matematického modelovania a riešenia úloh i v analytickej podobe. Projekt je zameraný na skúmanie efektívnych metód vzdelávania v relevantných študijných programoch pre uvedenú oblasť.
Druh projektu:KEGA ()
Pracoviště:Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Identifikace projektu:3/2041/04
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2004
Datum ukončení projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0