18. 9. 2019  19:38 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Aplikácia moderných simulačných programov v predmetoch nového študijného odboru Výrobné technológie.

Garant: doc. Ing. Zdenka Králová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Výskum vytvára predpoklady na vypracovanie nových moderných vysokoškolských učebných textov zameraných na implementáciu moderných simulačných produktov do predmetov študijného odboru ?Výrobné technológie?. Zabezpečí širšie a komplexnejšie využitie získaného simulačného softvéru Witness, ktorý sa na fakultách vysokých škôl využíva. Výučba v oblasti navrhovania a zdokonaľovania výrobných systémov bude mať s využitím nových učebných textov kvalitatívne vyššiu úroveň. V rámci úlohy sa pripravia prípadové štúdie z jednotlivých odborných problémov tak, aby sa študent bakalárskeho a inžinierskeho štúdia mohol komplexne zoznámiť so všetkými modulmi získaného softvéru.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Identifikácia projektu:3/2411/04
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0