17. 11. 2019  18:54 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informační systém

Projekty


Aplikácia moderných simulačných programov v predmetoch nového študijného odboru Výrobné technológie.

Garant: doc. Ing. Zdenka Králová, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Výskum vytvára predpoklady na vypracovanie nových moderných vysokoškolských učebných textov zameraných na implementáciu moderných simulačných produktov do predmetov študijného odboru ?Výrobné technológie?. Zabezpečí širšie a komplexnejšie využitie získaného simulačného softvéru Witness, ktorý sa na fakultách vysokých škôl využíva. Výučba v oblasti navrhovania a zdokonaľovania výrobných systémov bude mať s využitím nových učebných textov kvalitatívne vyššiu úroveň. V rámci úlohy sa pripravia prípadové štúdie z jednotlivých odborných problémov tak, aby sa študent bakalárskeho a inžinierskeho štúdia mohol komplexne zoznámiť so všetkými modulmi získaného softvéru.
Druh projektu:KEGA ()
Pracoviště:Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Identifikace projektu:3/2411/04
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2004
Datum ukončení projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0