23. 10. 2019  23:37 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Záchrana, stabilizácia a konzervovanie tradičných nosičov informácií v Slovenskej republike.

Garant: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Záchrana, stabilizácia a konzervovanie tradičných nosičov informácií v Slovenskej republike.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc.OPKV ÚPSP FCHPT+421 903 238 191

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ