24. 10. 2020  3:13 Kvetoslava
Akademický informační systém

Projekty


Záchrana, stabilizácia a konzervovanie tradičných nosičov informácií v Slovenskej republike.

Garant: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projekt pokrýva program záchrany, stabilizácie a konzervácie tradičných nosičov informácií (knihy, archívne dokumenty, atď.). Veľká časť kultúrneho dedičstva uchovávaná v historických knihách a arhívnych dokumentoch je ohrozená deštruktívnym vplyvom abiotických a biotických faktorov. To spôsobuje nenávratnú stratu kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. Riešenie tohto problému je rozdelené do dvoch časových etáp. Prvá zahŕňa roky 2003 ? 2005 a týka sa základného výskumu. Okrem tejto etapy, druhá bude riešiť oblasť aplikovaného výskumu a rozvoja technológií.
Druh projektu:
Štátny program ()
Pracoviště:
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Identifikace projektu:
2003 SP 20/028 03 01
Stav projektu:
Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:
01. 10. 2003
Datum ukončení projektu:
30. 09. 2009
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0