23. 9. 2019  6:53 Zdenka
Akademický informačný systém

Projekty


Záchrana, stabilizácia a konzervovanie tradičných nosičov informácií v Slovenskej republike.

Garant: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt pokrýva program záchrany, stabilizácie a konzervácie tradičných nosičov informácií (knihy, archívne dokumenty, atď.). Veľká časť kultúrneho dedičstva uchovávaná v historických knihách a arhívnych dokumentoch je ohrozená deštruktívnym vplyvom abiotických a biotických faktorov. To spôsobuje nenávratnú stratu kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. Riešenie tohto problému je rozdelené do dvoch časových etáp. Prvá zahŕňa roky 2003 ? 2005 a týka sa základného výskumu. Okrem tejto etapy, druhá bude riešiť oblasť aplikovaného výskumu a rozvoja technológií.
Druh projektu:Štátny program ()
Pracovisko:Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Identifikácia projektu:2003 SP 20/028 03 01
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 10. 2003
Dátum ukončenia projektu:30. 09. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0