6. 6. 2020  13:04 Norbert
Akademický informačný systém

Projekty


Hodnotenie a výber primárnych potravinových zdrojov a príprava funkčných potravín s preventívno-lekárskymi vlastnosťami.

Garant: Ing. Eva Hybenová, PhD.


Základné informácie
   
Pracovníci
      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Hodnotenie a výber primárnych potravinových zdrojov a príprava funkčných potravín s preventívno-lekárskymi vlastnosťami.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
PracoviskoTelefón
Kancelária
OVHKP ÚPV FCHPT
+421 (2) 59 325 436
SB 625

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľpomocník
pozorovateľ