18. 7. 2019  19:11 Kamila
Akademický informačný systém

Projekty


Hodnotenie a výber primárnych potravinových zdrojov a príprava funkčných potravín s preventívno-lekárskymi vlastnosťami.

Garant: Ing. Eva Hybenová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Hodnotenie a výber primárnych potravinových zdrojov a príprava funkčných potravín s preventívno-lekárskymi vlastnosťami.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Ing. Eva Hybenová, PhD.OVHKP ÚPV FCHPT+421 (2) 59 325 436SB 625

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ