8. 12. 2019  5:46 Marína
Akademický informačný systém

Projekty


Hodnotenie a výber primárnych potravinových zdrojov a príprava funkčných potravín s preventívno-lekárskymi vlastnosťami.

Garant: Ing. Eva Hybenová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Štátny program ()
Pracovisko:Oddelenie výživy a hodnotenia potravín (ÚBM FCHPT)
Identifikácia projektu:2003 SP 27/028 0E 02/028 0E 02, ČÚ 02 VE 06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 10. 2003
Dátum ukončenia projektu:30. 09. 2005
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0