21. 10. 2019  8:08 Uršuľa
Akademický informačný systém

Projekty


Štruktúra povrchu a kvalita tlače nenatieraných a natieraných papierov.

Garant: doc. Ing. Štefan Šutý, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Štátny program ()
Pracovisko:Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Identifikácia projektu:2003 SP 26/028 0C 03, K1
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 07. 2003
Dátum ukončenia projektu:30. 11. 2005
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0