25. 10. 2020  8:46 Aurel
Akademický informačný systém

Projekty


Štúium dynamiky tepelných procesov v potravinárskej technológii.

Garant: prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.


   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Štúium dynamiky tepelných procesov v potravinárskej technológii.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
OFCh ÚFCHCHF FCHPT, ext UIBE MTF+421 (2) 59 325 530268, stará budova, 2. poschodie
Ing. Igor Mráz, CSc.
ext FCHPT [ukončené]

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ